Име на фирма:
Porsche Varna
Седалище на фирма:
бул. Ян Хунияди № 2
9000 Варна
Правна форма:
Телефон:
+359 52 59 80 10
Факс:
+359 52 59 80 40
Имейл:
FN:
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер:
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: